Мектеп №66 Орто жалпы билим беруучу мектеп №66

15 сентябрь
15 сентябрь
15 сентябрь
15 сентябрь

Новости

2021-жылдын 11-ноябрында класс жетекчилер үчүн " Ата-эне менен ийгиликтүү иш алып баруунун сырлары" деген темада семинар өткөрүлдү. Бул семинарды ТИ б-ча директордун орун басары Алышбаева К.С. алып барды. Ата-эне менен иштөөнүн жолдорун, ыкмаларын көрсөтүп, анан мугалимдерге класстарда болгон көйгөйлөрдү кантип чечерин тапшырма кылып берип , топко бөлүп иштеттирди. Мугалимдер ойлору…
2021-жылдын 11-ноябрында кыргыз тили жана адабият мугалимдери үчүн " Окуучулардын функционалдык сабаттуулугун калыптандыруу жана жогорулатуу" деген темада семинар өткөрүлдү. Бул семинарды мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары Мусуралиева Н.Н. өттү. Азыркы кезде сүйлөө речин гана өстүрбөстөн, сабаттуулугуна да көңүл буруп, кандай ыкмаларды колдонуу аркылуу бул маселени чечсе болот экенин, слайд…
2021-жылдын 10- ноябрында каникул убагында КРнын ИСУОсун толтуруу жана жаңыртуу боюнча класс жетекчилер үчүн семинар өткөрүлдү. Семинарды ИСУО үчүн жооптуу Бекбанова А.Р. өттү.

Мы в цифрах

36
Жыл мектепте
2920
Окуучулар
307
Бүтүрүүчүлөр жылына
25618
Китептердин саны